Searching...
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ประวัติ ความเป็นมา และรูปแบบธงชาติไทย

ประวัติ ความเป็นมา และรูปแบบธงชาติไทย

ธง สยามหรือธงชาติไทยมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ ปรากฏเป็นที่แน่ชัด เท่าที่พบหลักฐานเชื่อกันได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหา...

ส.ค.ส. ที่มีรูปธงไตรรงค์ ธงชาติไทยที่เก่าแก่ที่สุด

ส.ค.ส. ที่มีรูปธงไตรรงค์ ธงชาติไทยที่เก่าแก่ที่สุด

ส.ค.ส. ที่มีรูปธงไตรรงค์ ธงชาติไทยที่เก่าแก่ที่สุด พิมพ์ ๒ ปีให้หลังจากการประกาศใช้ธงไตรรงค์ ...

บัตรรูปยาซิแกแรตสำหรับสะสม

บัตรรูปยาซิแกแรตสำหรับสะสม

บัตรรูปยาซิแกแรตสำหรับสะสม พิมพ์โดยบริษัท ยาสูบบริติช-อเมริกัน จำกัด ชุดธงสำคัญของชาติสยามช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ จำนวนรวม ๖๐ ใบ ...

ธงไตรรงค์ประดับคู่กับช้างเผือกคู่

ธงไตรรงค์ประดับคู่กับช้างเผือกคู่

ปกสมุดจดช่วงสมัยรัชกาลที่ ๘ แต่ที่น่าสนใจมากก็คือการนำธงช้างเผือกมาใช้คู่กับธงไตรรงค์ ทั้งๆ ที่ธงช้างเผือกเลิกใช้ไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖แ...

ขอแสดงความนิยมชมเชยท่านเจ้าของร้านครับ

ขอแสดงความนิยมชมเชยท่านเจ้าของร้านครับ

ใต้ร่มธงไทย ... ขอแสดงความนิยมชมเชยท่านเจ้าของร้านครับ

ตัวอย่างสัดส่วนแถบสีธงชาติไทยผิดบนบรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างสัดส่วนแถบสีธงชาติไทยผิดบนบรรจุภัณฑ์

เรา มีธงไตรรงค์เป็นธงชาติตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ... เราก็ยังใช้ "ธงไตรรงค์" ...

 
Back to top!